خبر

دلار / دلار استرالیا

USD/AUD Ask
نرخ فعلی:: 1.5114 0.28
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.5114 0.28

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.5114 0.28

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی