نقره mini-sized (بازار آمریکا)

Silver mini-sized
نرخ فعلی:: 23.349 -
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 23.349 -
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 23.349 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی