بازار آمریکا / نقره (mini-sized)

Silver mini-sized
نرخ فعلی:: 25.653 1.21
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 25.653 1.21
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 25.653 1.21
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۴۲:۱۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 0.3110 0.3280 0.2430 1.2480 10.0090 8.9760

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.653 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.653 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.347 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.653 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی