نقره mini-sized (بازار آمریکا)

Silver mini-sized
نرخ فعلی:: 23.669 -
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 23.669 -
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 23.669 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد نقره mini-sized (بازار آمریکا)

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نقره mini-sized (بازار آمریکا) - 0.4990 1.4690 2.2060 1.0950 9.0190

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.669 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.669 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.331 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.331 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.62%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی