نقره mini-sized (بازار آمریکا)

Silver mini-sized
نرخ فعلی:: 23.669 -
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 23.669 -
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 23.669 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه نقره mini-sized (بازار آمریکا)

۲۷ مهر
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
23.2050 23.2050 24.0650 23.6690 0.405 1.74% 2021/10/19 1400/07/27
23.37 23 23.42 23.2640 0.085 0.37% 2021/10/18 1400/07/26
23.56 23.1590 23.56 23.3490 0.128 0.55% 2021/10/15 1400/07/23
22.5450 22.5140 23.2180 23.17 0.656 2.91% 2021/10/13 1400/07/21
22.6650 22.3160 22.7160 22.5140 0.081 0.36% 2021/10/12 1400/07/20
22.5820 22.4770 22.80 22.5950 0.11 0.49% 2021/10/11 1400/07/19
22.5990 22.5990 23.0620 22.7050 - - 2021/10/08 1400/07/16
22.5320 22.39 22.7720 22.6580 - - 2021/10/07 1400/07/15
22.41 22.3140 22.6440 22.64 0.004 0.02% 2021/10/05 1400/07/13
22.54 22.42 22.69 22.58 0.044 0.2% 2021/10/04 1400/07/12
22.0850 21.98 22.5690 22.5360 0.489 2.22% 2021/10/01 1400/07/9
21.4590 21.4590 22.1370 22.0470 0.562 2.62% 2021/09/30 1400/07/8
22.42 21.4320 22.4670 21.4850 0.925 4.31% 2021/09/29 1400/07/7
22.6940 22.0720 22.6940 22.4670 0.145 0.65% 2021/09/28 1400/07/6
22.4250 22.35 22.4250 22.4250 0.075 0.34% 2021/09/25 1400/07/3
22.6790 22.1550 22.6790 22.35 0.298 1.33% 2021/09/24 1400/07/2
22.9070 22.55 22.9070 22.6480 0.058 0.26% 2021/09/23 1400/07/1
22.6110 22.49 23.05 22.7060 0.216 0.96% 2021/09/22 1400/06/31
22.1620 22.1620 22.6420 22.49 - - 2021/09/21 1400/06/30

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی