نقره (بازار آمریکا)

Silver
نرخ فعلی:: 23.96 0.95
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 23.96 0.95
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 23.96 0.95
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

نقره (بازار آمریکا) در روز جاری

۱۴:۰۸:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
23.96 14:08:31 0.005 0.02% 0.225 0.95% 0.23 0.97% 0.24 0.96
23.965 14:07:31 0.01 0.04% 0.23 0.97% 0.235 0.99% 0.245 0.965
23.975 14:06:33 0.005 0.02% 0.24 1.01% 0.245 1.03% 0.255 0.975
23.98 14:03:41 0.005 0.02% 0.245 1.03% 0.25 1.05% 0.26 0.98
23.975 14:02:38 0.005 0.02% 0.24 1.01% 0.245 1.03% 0.255 0.975
23.97 14:01:45 0.01 0.04% 0.235 0.99% 0.24 1.01% 0.25 0.97
23.98 14:00:59 0.015 0.06% 0.245 1.03% 0.25 1.05% 0.26 0.98
23.965 13:58:20 0.015 0.06% 0.23 0.97% 0.235 0.99% 0.245 0.965
23.98 13:56:24 0.005 0.02% 0.245 1.03% 0.25 1.05% 0.26 0.98
23.985 13:53:23 0.01 0.04% 0.25 1.05% 0.255 1.07% 0.265 0.985
23.975 13:52:28 0.005 0.02% 0.24 1.01% 0.245 1.03% 0.255 0.975
23.98 13:51:31 0.005 0.02% 0.245 1.03% 0.25 1.05% 0.26 0.98
23.985 13:50:36 0.005 0.02% 0.25 1.05% 0.255 1.07% 0.265 0.985
23.98 13:48:28 0.01 0.04% 0.245 1.03% 0.25 1.05% 0.26 0.98
23.99 13:47:26 0.005 0.02% 0.255 1.07% 0.26 1.10% 0.27 0.99
23.985 13:46:25 0.01 0.04% 0.25 1.05% 0.255 1.07% 0.265 0.985
23.975 13:44:25 0.01 0.04% 0.24 1.01% 0.245 1.03% 0.255 0.975
23.985 13:42:32 0.015 0.06% 0.25 1.05% 0.255 1.07% 0.265 0.985
23.97 13:41:27 0.005 0.02% 0.235 0.99% 0.24 1.01% 0.25 0.97
23.975 13:40:36 0.015 0.06% 0.24 1.01% 0.245 1.03% 0.255 0.975
23.99 13:39:29 0.015 0.06% 0.255 1.07% 0.26 1.10% 0.27 0.99
23.975 13:37:27 0.015 0.06% 0.24 1.01% 0.245 1.03% 0.255 0.975
23.99 13:36:31 0.03 0.13% 0.255 1.07% 0.26 1.10% 0.27 0.99
23.96 13:35:34 0.015 0.06% 0.225 0.95% 0.23 0.97% 0.24 0.96
23.975 13:34:29 0.03 0.13% 0.24 1.01% 0.245 1.03% 0.255 0.975
23.945 13:33:33 0.015 0.06% 0.21 0.88% 0.215 0.91% 0.225 0.945
23.96 13:32:32 0.015 0.06% 0.225 0.95% 0.23 0.97% 0.24 0.96
23.975 13:31:37 0.015 0.06% 0.24 1.01% 0.245 1.03% 0.255 0.975
23.96 13:30:43 0.015 0.06% 0.225 0.95% 0.23 0.97% 0.24 0.96
23.975 13:29:26 0.015 0.06% 0.24 1.01% 0.245 1.03% 0.255 0.975
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی