نقره (بازار آمریکا)

Silver
نرخ فعلی:: 24.205 0.81
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 24.205 0.81
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 24.205 0.81
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه نقره (بازار آمریکا)

۱۹:۰۰:۴۵
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
23.73 23.63 24.4850 24.4050 0.685 2.89% 2021/10/20 1400/07/28
23.2350 23.2250 24.1550 23.72 0.49 2.11% 2021/10/19 1400/07/27
23.3990 23.1150 23.4750 23.23 0.119 0.51% 2021/10/18 1400/07/26
23.36 23.3490 23.36 23.3490 0.011 0.05% 2021/10/16 1400/07/24
23.5650 23.11 23.6250 23.36 0.2 0.86% 2021/10/15 1400/07/23
22.5650 22.5140 23.27 23.0650 0.485 2.15% 2021/10/13 1400/07/21
22.7550 22.52 22.83 22.5850 0.12 0.53% 2021/10/11 1400/07/19
22.6350 22.63 22.7050 22.7050 - - 2021/10/09 1400/07/17
22.6150 22.44 23.2150 22.64 - - 2021/10/08 1400/07/16
22.5320 22.4050 22.8250 22.61 - - 2021/10/07 1400/07/15
22.6950 22.3050 22.7210 22.57 0.06 0.27% 2021/10/05 1400/07/13
22.6950 22.3050 22.7150 22.6850 0.04 0.18% 2021/10/04 1400/07/12
22.54 22.5350 22.55 22.5360 0.021 0.09% 2021/10/02 1400/07/10
22.1450 22.01 22.5850 22.5150 0.36 1.62% 2021/10/01 1400/07/9
21.5150 21.4850 22.22 22.1550 0.645 3% 2021/09/30 1400/07/8
22.45 21.42 22.5550 21.51 0.955 4.44% 2021/09/29 1400/07/7

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی