بازار آمریکا / پلاتین

Platinum
نرخ فعلی:: 1,224.7 2.26
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 1,224.7 2.26
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,224.7 2.26
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۱۳:۰۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / پلاتین 27.70 9.9000 15.40 359.80 443 301.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,232 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,217 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,213 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,126 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 98.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.77%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی