بازار آمریکا / پالادیوم

Palladium
نرخ فعلی:: 2,562 0.57
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 2,562 0.57
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 2,562 0.57
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۱۰:۲۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2,562 22:10:27 9 0.35% 14.5 0.57% 16 0.62% 252 9
2,553 22:08:22 6 0.24% 23.5 0.92% 25 0.98% 261 18
2,559 22:07:23 3 0.12% 17.5 0.68% 19 0.74% 255 12
2,562 22:04:22 3 0.12% 14.5 0.57% 16 0.62% 252 9
2,559 21:48:19 1 0.04% 17.5 0.68% 19 0.74% 255 12
2,558 21:37:19 1.5 0.06% 18.5 0.72% 20 0.78% 256 13
2,556.5 21:35:26 1.5 0.06% 20 0.78% 21.5 0.84% 257.5 14.5
2,558 21:31:24 1.5 0.06% 18.5 0.72% 20 0.78% 256 13
2,556.5 21:29:19 1 0.04% 20 0.78% 21.5 0.84% 257.5 14.5
2,555.5 21:26:18 4.5 0.18% 21 0.82% 22.5 0.88% 258.5 15.5
2,551 21:25:28 5.5 0.22% 25.5 1% 27 1.06% 263 20
2,556.5 21:21:25 5.5 0.22% 20 0.78% 21.5 0.84% 257.5 14.5
2,551 21:17:20 4.5 0.18% 25.5 1% 27 1.06% 263 20
2,555.5 21:13:19 4.5 0.18% 21 0.82% 22.5 0.88% 258.5 15.5
2,551 21:11:23 4.5 0.18% 25.5 1% 27 1.06% 263 20
2,555.5 21:10:27 5.5 0.22% 21 0.82% 22.5 0.88% 258.5 15.5
2,550 21:08:18 1 0.04% 26.5 1.04% 28 1.10% 264 21
2,551 21:02:35 0.5 0.02% 25.5 1% 27 1.06% 263 20
2,551.5 21:00:59 1.5 0.06% 25 0.98% 26.5 1.04% 262.5 19.5
2,550 20:59:15 3 0.12% 26.5 1.04% 28 1.10% 264 21
2,547 20:57:20 4.5 0.18% 29.5 1.16% 31 1.22% 267 24
2,551.5 20:50:25 4.5 0.18% 25 0.98% 26.5 1.04% 262.5 19.5
2,547 20:49:19 4.5 0.18% 29.5 1.16% 31 1.22% 267 24
2,551.5 20:44:16 1 0.04% 25 0.98% 26.5 1.04% 262.5 19.5
2,550.5 20:41:20 3.5 0.14% 26 1.02% 27.5 1.08% 263.5 20.5
2,547 20:38:18 4.5 0.18% 29.5 1.16% 31 1.22% 267 24
2,551.5 20:33:26 2.5 0.10% 25 0.98% 26.5 1.04% 262.5 19.5
2,549 20:29:25 2 0.08% 27.5 1.08% 29 1.14% 265 22
2,547 20:23:22 14.5 0.57% 29.5 1.16% 31 1.22% 267 24
2,561.5 20:21:26 7.5 0.29% 15 0.59% 16.5 0.64% 252.5 9.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی