طلا mini-sized (بازار آمریکا)

Gold mini-sized
نرخ فعلی:: 1,767.6 0.03
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 1,767.6 0.03
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,767.6 0.03
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه طلا mini-sized (بازار آمریکا)

۱۰:۳۲:۲۳
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,760.60 1,760.60 1,768.30 1,767.10 1.2 0.07% 2021/10/18 1400/07/26
1,794.30 1,763.90 1,797.90 1,768.30 29.6 1.67% 2021/10/15 1400/07/23
1,772 1,759.30 1,794.70 1,793.50 34.2 1.94% 2021/10/13 1400/07/21
1,758 1,755.70 1,762.30 1,759.30 3.6 0.21% 2021/10/12 1400/07/20
1,750 1,750 1,761 1,755.70 1.7 0.1% 2021/10/11 1400/07/19
1,763 1,757.40 1,774.40 1,757.40 - - 2021/10/08 1400/07/16
1,761.80 1,757.90 1,762.80 1,757.90 - - 2021/10/07 1400/07/15
1,752 1,752 1,766 1,762.80 1.9 0.11% 2021/10/06 1400/07/14
1,753.20 1,753.20 1,767.60 1,760.90 6.7 0.38% 2021/10/05 1400/07/13
1,752 1,746.30 1,767.60 1,767.60 - - 2021/10/04 1400/07/12
1,757 1,752.10 1,758.50 1,758.40 2.8 0.16% 2021/10/01 1400/07/9
1,728.30 1,722.90 1,757 1,755.60 32.7 1.9% 2021/09/30 1400/07/8
1,737.50 1,720.90 1,737.50 1,722.90 9.3 0.54% 2021/09/29 1400/07/7
1,752 1,732 1,754 1,732.20 - - 2021/09/28 1400/07/6
1,752.90 1,744 1,752.90 1,751.30 0.4 0.02% 2021/09/27 1400/07/5
1,751.70 1,747.40 1,751.70 1,751.70 4.3 0.25% 2021/09/25 1400/07/3
1,749.80 1,741.50 1,751.70 1,747.40 0.4 0.02% 2021/09/24 1400/07/2
1,778.80 1,746.40 1,778.80 1,747.80 22.6 1.29% 2021/09/23 1400/07/1
1,777.40 1,770.40 1,778.80 1,770.40 7.8 0.44% 2021/09/22 1400/06/31
1,772 1,763.80 1,778.20 1,778.20 14.4 0.82% 2021/09/21 1400/06/30
1,753.40 1,741.20 1,764 1,763.80 12.4 0.71% 2021/09/20 1400/06/29
1,751.40 1,749.10 1,751.40 1,751.40 2.3 0.13% 2021/09/18 1400/06/27
1,750 1,745 1,763 1,749.10 2.3 0.13% 2021/09/17 1400/06/26

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی