بازار آمریکا / طلا (کیلو)

Gold Kilo
نرخ فعلی:: 1,379.4 -
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 1,379.4 -
واحد حجمی : کیلوگرم
نرخ فعلی: : 1,379.4 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : کیلوگرم
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد بازار آمریکا / طلا (کیلو)

۱۰ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / طلا (کیلو) - - 1.3000 11.70 28.30 11.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,379 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,379 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,370 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.4 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.69%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی