بازار آمریکا / طلا

Gold
نرخ فعلی:: 1,818.3 0.01
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 1,818.3 0.01
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,818.3 0.01
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۰۰:۰۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / طلا 0.50 12.30 76.70 81.80 349.40 536

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,830 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,865 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,898 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 79.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,879 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 60.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.34%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی