بازار آمریکا / طلا

Gold
نرخ فعلی:: 1,832 0.28
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 1,832 0.28
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,832 0.28
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۳:۴۸:۱۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / طلا 5.10 47.50 102 43.20 125.40 511.30

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,796 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,783 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,754 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 78 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,807 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.38%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی