طلا (بازار آمریکا)

Gold
نرخ فعلی:: 1,773.5 0.29
بازار فلزات آمریکا
نرخ فعلی: : 1,773.5 0.29
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,773.5 0.29
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات آمریکا
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه طلا (بازار آمریکا)

۰۱:۴۳:۲۱
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,768.10 1,767.50 1,768.50 1,768.30 0.5 0.03% 2021/10/16 1400/07/24
1,797.30 1,766.60 1,801.50 1,768.80 32.7 1.85% 2021/10/15 1400/07/23
1,760.80 1,758.50 1,796.80 1,793 31.7 1.8% 2021/10/13 1400/07/21
1,761.10 1,751.30 1,761.10 1,753.80 3.6 0.21% 2021/10/11 1400/07/19
1,756.90 1,756.50 1,757.40 1,757.40 - - 2021/10/09 1400/07/17
1,756.30 1,754.60 1,782.20 1,756.80 - - 2021/10/08 1400/07/16
1,761.80 1,752.40 1,767.60 1,756.10 - - 2021/10/07 1400/07/15
1,764.30 1,748.30 1,772 1,766.80 6 0.34% 2021/10/05 1400/07/13
1,764.30 1,748.30 1,770.70 1,768.90 4 0.23% 2021/10/04 1400/07/12
1,760.10 1,758.40 1,760.50 1,758.40 1.1 0.06% 2021/10/02 1400/07/10
1,756.60 1,751.20 1,764.50 1,759.50 1.9 0.11% 2021/10/01 1400/07/9
1,725 1,722.90 1,763.40 1,757.60 32.4 1.88% 2021/09/30 1400/07/8
1,733.40 1,721.80 1,745.70 1,725.20 8.7 0.5% 2021/09/29 1400/07/7
1,754 1,728.20 1,755.60 1,733.20 18.8 1.08% 2021/09/28 1400/07/6
1,751.70 1,749.60 1,751.70 1,751.70 0.3 0.02% 2021/09/25 1400/07/3

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی