شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

US Global Jets

US Global Jets
نرخ فعلی 17.53 0
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: 17.53 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 17.53 0
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۰۰:۰۲:۲۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
US Global Jets - 0.95 1.31 14.09 11.37 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 16
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.53
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 16
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 16
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.53
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.12%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی