S&P 500 Index

S&P 500 Index
نرخ فعلی:: 2,730.3 -
بازار بورس / بازارهای آمریکا

نرخ فعلی: : 2,730.3 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2,730.3 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : بازار بورس / بازارهای آمریکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات S&P 500 Index

در حال حاضر قیمت S&P 500 Index چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر S&P 500 Index
2,730.3 دلار
می باشد

قیمت S&P 500 Index روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت S&P 500 Index روز گذشته برابر با
2,730.3 دلار
بود

قیمت S&P 500 Index نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت S&P 500 Index نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت S&P 500 Index در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای S&P 500 Index برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای S&P 500 Index به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,737.7 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای S&P 500 Index به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,577.3 دلار

قیمت S&P 500 Index نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 Index در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار S&P 500 Index نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت S&P 500 Index نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 Index   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار S&P 500 Index نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت S&P 500 Index نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 Index در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار S&P 500 Index نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت S&P 500 Index نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 Index در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار S&P 500 Index نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت S&P 500 Index نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 Index در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار S&P 500 Index نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت S&P 500 Index تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای S&P 500 Index برابر است با 3,393 دلار که در تاریخ چهارشنبه 30 بهمن 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 Index تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.936445 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید S&P 500 Index چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 Index تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در S&P 500 Index چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 Index، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در S&P 500 Index چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 Index تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در S&P 500 Index چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 Index، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات S&P 500 Index

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی