US 6M

U.S. 6M
نرخ فعلی:: 0.0609 20.12
ایالات متحده آمریکا
نرخ فعلی: : 0.0609 20.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0609 20.12
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ایالات متحده آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۹:۰۴:۱۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.0609
بالاترین قیمت روز 0.0609
پایین ترین قیمت روز 0.0507
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 0.0532
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۹:۰۴:۱۲
نرخ روز گذشته 0.0507
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 20.12%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0102
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,886,166 ریال
سکه
10,950,035 ریال
دلار
10,782,575 ریال
یورو
10,293,539 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0102 20.1183% 1400/04/29
یک ماه 0.0026 4.4597% 1400/04/05
شش ماه 0.0201 24.8148% 1399/11/08
یک سال 0.0711 53.8636% 1399/05/06
سه سال 2.1241 97.2128% 1397/05/05
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.05

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.04
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.04
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.05

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.04 0.04 0.04 0.03 -
حمایت 2 (S2) 0.04 0.05 0.04 0.04 -
حمایت 1 (S1) 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05
نقطه پیوت (PP) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
مقاومت 1 (R1) 0.06 0.06 0.07 0.05 0.06
مقاومت 2 (R2) 0.06 0.06 0.07 0.06 -
مقاومت 3 (R3) 0.07 0.06 0.07 0.06 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/4 0.0583 0.0507 0.0583 0.0507 - 0
1400/05/1 0.0532 0.0507 0.0558 0.0507 - 0
1400/04/31 0.0558 0.0507 0.0558 0.0507 - 0
1400/04/30 0.0532 0.0507 0.0583 0.0507 - 0
1400/04/29 0.0482 0.0482 0.0609 0.0507 11.18% 0.0051
1400/04/28 0.0609 0.0456 0.0609 0.0456 11.18% 0.0051
1400/04/25 0.0609 0.0507 0.0609 0.0507 - 0
1400/04/24 0.0532 0.0507 0.0532 0.0507 - 0
1400/04/23 0.0609 0.0507 0.0609 0.0507 - 0
1400/04/22 0.0609 0.0507 0.0609 0.0507 - 0
1400/04/21 0.0532 0.0507 0.0583 0.0507 - 0
1400/04/19 0.0507 0.0507 0.0532 0.0507 4.93% 0.0025
1400/04/18 0.0532 0.0507 0.0609 0.0532 4.93% 0.0025
1400/04/17 0.0532 0.0507 0.0558 0.0507 10.06% 0.0051
1400/04/16 0.0532 0.0507 0.0609 0.0558 10.06% 0.0051
1400/04/15 0.0609 0.0507 0.0609 0.0507 4.93% 0.0025
1400/04/11 0.0532 0.0532 0.0609 0.0532 4.93% 0.0025
1400/04/10 0.0609 0.0507 0.0659 0.0507 10.06% 0.0051
1400/04/9 0.0583 0.0507 0.0634 0.0558 - 0
1400/04/8 0.0558 0.0532 0.0583 0.0558 4.48% 0.0025
1400/04/7 0.0659 0.0558 0.0659 0.0583 - 0
1400/04/5 0.0583 0.0583 0.0583 0.0583 4.48% 0.0025
1400/04/4 0.0583 0.0558 0.0659 0.0558 - 0
1400/04/3 0.0532 0.0507 0.0558 0.0558 10.06% 0.0051
1400/04/2 0.0532 0.0507 0.0609 0.0507 10.06% 0.0051
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.0609 09:04:12 0.0077 14.47% 0.0102 20.12%
0.0532 08:33:38 0.0077 14.47% 0.0025 4.93%
0.0609 04:33:17 0.0102 20.12% 0.0102 20.12%
0.0507 02:04:09 0.0025 4.93% - -
0.0532 01:33:31 - - 0.0025 4.93%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی