US 30Y

U.S. 30Y
نرخ فعلی:: 2.102 0.57
ایالات متحده آمریکا
نرخ فعلی: : 2.102 0.57
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.102 0.57
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ایالات متحده آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد US 30Y

۰۷:۳۵:۴۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
US 30Y 0.0150 0.0660 0.24 0.1560 0.4970 1.2770

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.102

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.102

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.102

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.102

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.1%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی