United GCC

United GCC
نرخ فعلی:: 1.378 -
صندوق های سرمایه گذاری عمان
نرخ فعلی: : 1.378 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.378 -
واحد پولی : -
کشور : عمان
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری عمان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۸ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
United GCC - - 0.0430 0.2470 0.4490 0.33

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.378
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.378
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.378
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.378
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.8%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی