UK 7Y

U.K. 7Y
نرخ فعلی:: 0.5555 0.09
بریتانیا
نرخ فعلی: : 0.5555 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.5555 0.09
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۳۱:۳۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.5555
بالاترین قیمت روز 0.557
پایین ترین قیمت روز 0.5555
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.557
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۱:۳۱:۳۸
نرخ روز گذشته 0.555
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.09%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0005
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,415,062 ریال
سکه
9,391,257 ریال
دلار
9,601,916 ریال
یورو
9,388,450 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0215 3.7262% 1400/01/23
یک ماه 0.0705 11.2620% 1399/12/29
شش ماه 0.5675 -4,729.1667% 1399/07/28
یک سال 0.4095 280.4795% 1399/01/29
سه سال 0.7815 58.4518% 1397/01/30
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.57
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.41
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.26

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.56
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.56
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.57
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.57
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.56
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.35
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.20

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.55 0.55 0.55 0.55 -
حمایت 2 (S2) 0.55 0.55 0.55 0.55 -
حمایت 1 (S1) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
نقطه پیوت (PP) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
مقاومت 1 (R1) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
مقاومت 2 (R2) 0.55 0.55 0.55 0.55 -
مقاومت 3 (R3) 0.55 0.55 0.55 0.55 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/29 0.5550 0.5550 0.5550 0.5550 0.72% 0.004
1400/01/28 0.5550 0.5550 0.5590 0.5590 0.54% 0.003
1400/01/27 0.5260 0.5130 0.5650 0.5560 6.72% 0.035
1400/01/26 0.5940 0.5210 0.5950 0.5210 17.08% 0.089
1400/01/25 0.5780 0.5570 0.6120 0.61 8.16% 0.046
1400/01/24 0.5840 0.5640 0.5970 0.5640 2.30% 0.013
1400/01/23 0.5770 0.5590 0.5930 0.5770 0.35% 0.002
1400/01/22 0.5750 0.5750 0.5750 0.5750 0.88% 0.005
1400/01/21 0.57 0.57 0.57 0.57 0.88% 0.005
1400/01/20 0.5580 0.5580 0.5920 0.5750 4.93% 0.027
1400/01/19 0.5830 0.5480 0.5880 0.5480 5.11% 0.028
1400/01/18 0.5860 0.5730 0.5880 0.5760 1.22% 0.007
1400/01/17 0.6120 0.5830 0.6160 0.5830 0.17% 0.001
1400/01/16 0.5820 0.5820 0.5820 0.5820 1.55% 0.009
1400/01/15 0.5910 0.5910 0.5910 0.5910 0.51% 0.003
1400/01/13 0.5880 0.5880 0.5880 0.5880 0.68% 0.004
1400/01/12 0.6220 0.5840 0.63 0.5920 7.60% 0.045
1400/01/11 0.6170 0.5940 0.6370 0.6370 5.81% 0.035
1400/01/10 0.5740 0.57 0.6260 0.6020 5.43% 0.031
1400/01/9 0.5410 0.5340 0.5740 0.5710 2.51% 0.014
1400/01/8 0.5570 0.5570 0.5570 0.5570 1.64% 0.009
1400/01/7 0.5480 0.5480 0.5480 0.5480 1.28% 0.007
1400/01/6 0.53 0.5260 0.5670 0.5550 5.51% 0.029
1400/01/5 0.5350 0.5110 0.5420 0.5260 1.33% 0.007
1400/01/4 0.5470 0.5210 0.5490 0.5330 1.33% 0.007
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.5555 11:31:38 0.0005 0.09% 0.0005 0.09%
0.556 09:01:42 0.001 0.18% 0.001 0.18%
0.557 01:01:32 - - 0.002 0.36%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی