UK 30Y

U.K. 30Y
نرخ فعلی:: 1.429 7.2
بریتانیا
نرخ فعلی: : 1.429 7.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.429 7.2
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۹:۳۳:۳۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
UK 30Y 0.0960 0.10 0.1160 0.4960 0.8390 0.3920

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.429
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.429
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.429
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.429
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.9%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی