UK 12Y

U.K. 12Y
نرخ فعلی:: 0.873 0
بریتانیا
نرخ فعلی: : 0.873 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.873 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
UK 12Y - 0.0650 0.2690 0.4750 0.5420 0.8430

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.127 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.127 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.127 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 0 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: - دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی