شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis

UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis
نرخ فعلی:: 6,346.5 0
صندوق های معاملاتی بریتانیا
نرخ فعلی: : 6,346.5 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6,346.5 0
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۹ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis - - 14.50 1,478.50 513 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,415
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,387
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,280
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,017
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 329.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.48%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی