هریونیا اوکراین / کرون دانمارک

UAH/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.2415 2.9
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2415 2.9

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2415 2.9

واحد پولی : -

کشور : اوکراین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات هریونیا اوکراین / کرون دانمارک

در حال حاضر قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر هریونیا اوکراین / کرون دانمارک
0.2415 ریال
می باشد

قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک روز گذشته برابر با
0.2347 ریال
بود

قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به روز گذشته
0.0068 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای هریونیا اوکراین / کرون دانمارک برابر با 0.2421 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای هریونیا اوکراین / کرون دانمارک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2421 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای هریونیا اوکراین / کرون دانمارک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2347 ریال

قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هریونیا اوکراین / کرون دانمارک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 0.2347 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.89 درصدی یا 0.0068 ریال هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هریونیا اوکراین / کرون دانمارک   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 0.2347 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.89  درصدی یا 0.0068 ریال هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هریونیا اوکراین / کرون دانمارک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 0.2347 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.89 درصدی یا 0.0068 ریال هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هریونیا اوکراین / کرون دانمارک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 0.2248 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.42 درصدی یا 0.0167 ریال هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هریونیا اوکراین / کرون دانمارک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 0.2161 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.75 درصدی یا 0.0254 ریال هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای هریونیا اوکراین / کرون دانمارک برابر است با 0.2903 ریال که در تاریخ سه شنبه 3 دی 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به هریونیا اوکراین / کرون دانمارک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید هریونیا اوکراین / کرون دانمارک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هریونیا اوکراین / کرون دانمارک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.89 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به هریونیا اوکراین / کرون دانمارک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.89 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به هریونیا اوکراین / کرون دانمارک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  7.42 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به هریونیا اوکراین / کرون دانمارک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.75 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک، 2.89 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک، 2.89 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک،  2.89 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک،  2.89 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک،  2.89 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک،  2.89 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / کرون دانمارک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / کرون دانمارک،  2.89 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات هریونیا اوکراین / کرون دانمارک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی