دلار تایوان / فرانک آفریقا

TWD/XAF Ask
نرخ فعلی:: 20.83 3.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 20.83 3.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 20.83 3.37
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه دلار تایوان / فرانک آفریقا

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.4308 ۲۰:۰۳:۵۷ 0.0564 0.67% 8.4841 8.3711 8.3733 0.4308 8.3744 8.3875
AZN/TRY Ask 5.6535 ۲۰:۰۳:۵۷ 0.0232 0.41% 5.8133 5.6515 5.6766 0.6535 5.679 5.679
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 9.0832 ۲۰:۰۳:۵۹ 0.0233 0.26% 9.1671 9.0592 9.0665 0.0832 9.0651 9.134
CNY/DZD Ask 21.617 ۲۰:۰۴:۰۰ 0.107 0.50% 21.617 21.49 21.504 0.617 21.561 21.561
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - -
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - -
HRK/TRY Ask 147.6982 ۲۰:۰۴:۰۸ 1.2492 0.85% 152.5325 147.6592 148.9458 7.6982 148.9474 148.9474
INR/KZT Ask 5.6753 ۲۰:۰۴:۱۲ 0.0001 - 5.6753 5.6659 5.6674 0.3247 5.7078 5.7716
INR/RON Ask 0.0568 ۱۵:۲۳:۳۵ 0.0001 0.18% 0.0568 0.0566 0.0566 - 0.0569 0.0576
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 - - -
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 - - -
NGN/XOF Ask 1.377 ۱۷:۰۴:۲۹ 0.0065 0.47% 1.3909 1.3753 1.3834 0.377 1.3888 1.4001
PLN/BGN Ask 4.2385 ۲۰:۰۳:۵۸ 0.0197 0.46% 4.2599 4.2363 4.2588 0.2385 4.2707 4.3045
RON/HUF Ask 74.0257 ۲۰:۰۴:۱۰ 0.2905 0.39% 74.1681 73.6926 73.7259 1.0257 73.829 73.829
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی