دلار تایوان / لیره ترکیه

TWD/TRY Ask
نرخ فعلی:: 0.3143 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3143 0.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3143 0.29
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۳:۴۴:۵۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3143 23:44:55 0.0001 0.03% 0.0009 0.29% 0.0007 0.22% 0.0009 -
0.3144 23:24:41 0.0003 0.10% 0.0008 0.25% 0.0006 0.19% 0.0008 -
0.3141 22:44:03 0.0001 0.03% 0.0011 0.35% 0.0009 0.29% 0.0011 -
0.314 22:09:58 0.0002 0.06% 0.0012 0.38% 0.001 0.32% 0.0012 -
0.3142 21:44:11 0.0002 0.06% 0.001 0.32% 0.0008 0.25% 0.001 -
0.314 21:23:55 0.0001 0.03% 0.0012 0.38% 0.001 0.32% 0.0012 -
0.3141 21:09:17 0.0001 0.03% 0.0011 0.35% 0.0009 0.29% 0.0011 -
0.3142 20:43:42 0.0003 0.10% 0.001 0.32% 0.0008 0.25% 0.001 -
0.3139 20:23:45 0.0002 0.06% 0.0013 0.41% 0.0011 0.35% 0.0013 -
0.3141 20:09:57 0.0001 0.03% 0.0011 0.35% 0.0009 0.29% 0.0011 -
0.3142 19:44:00 0.0002 0.06% 0.001 0.32% 0.0008 0.25% 0.001 -
0.314 19:23:59 0.0003 0.10% 0.0012 0.38% 0.001 0.32% 0.0012 -
0.3137 19:09:46 0.0003 0.10% 0.0015 0.48% 0.0013 0.41% 0.0015 -
0.314 18:44:04 0.0002 0.06% 0.0012 0.38% 0.001 0.32% 0.0012 -
0.3142 17:44:20 0.0003 0.10% 0.001 0.32% 0.0008 0.25% 0.001 -
0.3145 17:31:51 0.0005 0.16% 0.0007 0.22% 0.0005 0.16% 0.0007 -
0.315 17:11:42 0.0002 0.06% 0.0002 0.06% - - 0.0002 -
0.3148 16:44:26 0.0002 0.06% 0.0004 0.13% 0.0002 0.06% 0.0004 -
0.3146 16:24:48 0.0001 0.03% 0.0006 0.19% 0.0004 0.13% 0.0006 -
0.3147 16:10:46 0.0001 0.03% 0.0005 0.16% 0.0003 0.10% 0.0005 -
0.3146 15:43:59 0.0006 0.19% 0.0006 0.19% 0.0004 0.13% 0.0006 -
0.314 15:31:52 0.0002 0.06% 0.0012 0.38% 0.001 0.32% 0.0012 -
0.3142 15:09:58 0.0004 0.13% 0.001 0.32% 0.0008 0.25% 0.001 -
0.3138 14:23:37 0.0005 0.16% 0.0014 0.45% 0.0012 0.38% 0.0014 -
0.3143 14:10:01 0.0002 0.06% 0.0009 0.29% 0.0007 0.22% 0.0009 -
0.3141 13:44:32 0.0001 0.03% 0.0011 0.35% 0.0009 0.29% 0.0011 -
0.3142 13:23:53 0.0003 0.10% 0.001 0.32% 0.0008 0.25% 0.001 -
0.3139 12:44:31 0.0002 0.06% 0.0013 0.41% 0.0011 0.35% 0.0013 -
0.3137 12:09:44 0.0009 0.29% 0.0015 0.48% 0.0013 0.41% 0.0015 -
0.3128 11:43:35 0.0003 0.10% 0.0024 0.77% 0.0022 0.70% 0.0024 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی