دلار تایوان / دلار سنگاپور

TWD/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.0492 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0492 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0492 -

واحد پولی : -

کشور : تایوان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار تایوان / دلار سنگاپور

در حال حاضر قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار تایوان / دلار سنگاپور
0.0492 ریال
می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور روز گذشته برابر با
0.0484 ریال
بود

قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به روز گذشته
0.0008 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار تایوان / دلار سنگاپور برابر با 0.0492 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / دلار سنگاپور به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0492 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / دلار سنگاپور به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0484 ریال

قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار سنگاپور در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 0.0484 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.65 درصدی یا 0.0008 ریال دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار سنگاپور   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.0484 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.65  درصدی یا 0.0008 ریال دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار سنگاپور در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 0.0483 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.86 درصدی یا 0.0009 ریال دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار سنگاپور در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 0.0476 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.36 درصدی یا 0.0016 ریال دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار سنگاپور در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 0.047 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.68 درصدی یا 0.0022 ریال دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار تایوان / دلار سنگاپور برابر است با 0.0492 ریال که در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار سنگاپور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار تایوان / دلار سنگاپور چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار سنگاپور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.65 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار سنگاپور، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.86 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار سنگاپور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.36 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار سنگاپور، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.68 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.77  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور، 1.65 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور، 1.65 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور،  1.65 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور،  1.65 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور،  1.65 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور،  1.65 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار سنگاپور نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار سنگاپور،  1.65 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار تایوان / دلار سنگاپور

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی