دلار تایوان / کرون سوئد

TWD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 0.3013 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3013 0.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3013 0.1
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۲۳:۵۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3013 12:23:50 0.0001 0.03% 0.0003 0.10% 0.0002 0.07% 0.0003 -
0.3014 11:56:42 0.0001 0.03% 0.0004 0.13% 0.0003 0.10% 0.0004 -
0.3015 11:44:55 0.0001 0.03% 0.0005 0.17% 0.0004 0.13% 0.0005 -
0.3014 11:36:00 - - 0.0004 0.13% 0.0003 0.10% 0.0004 -
0.3014 11:36:00 0.0009 0.30% 0.0004 0.13% 0.0003 0.10% 0.0004 -
0.3005 11:28:57 0.0004 0.13% 0.0005 0.17% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.3009 11:23:56 0.0004 0.13% 0.0001 0.03% 0.0002 0.07% 0.0001 -
0.3005 11:08:15 0.0005 0.17% 0.0005 0.17% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.301 11:05:02 - - - - 0.0001 0.03% - -
0.301 11:05:01 0.0002 0.07% - - 0.0001 0.03% - -
0.3012 10:43:48 0.0003 0.10% 0.0002 0.07% 0.0001 0.03% 0.0002 -
0.3015 10:23:00 0.001 0.33% 0.0005 0.17% 0.0004 0.13% 0.0005 -
0.3005 10:14:39 0.0012 0.40% 0.0005 0.17% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.3017 10:04:57 - - 0.0007 0.23% 0.0006 0.20% 0.0007 -
0.3017 10:04:53 0.0012 0.40% 0.0007 0.23% 0.0006 0.20% 0.0007 -
0.3005 09:49:30 0.0006 0.20% 0.0005 0.17% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.2999 09:43:44 0.0006 0.20% 0.0011 0.37% 0.0012 0.40% 0.0011 -
0.3005 09:21:43 0.0003 0.10% 0.0005 0.17% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.3002 09:04:16 - - 0.0008 0.27% 0.0009 0.30% 0.0008 -
0.3002 09:04:16 0.0003 0.10% 0.0008 0.27% 0.0009 0.30% 0.0008 -
0.3005 08:56:28 0.0002 0.07% 0.0005 0.17% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.3007 08:43:41 0.0002 0.07% 0.0003 0.10% 0.0004 0.13% 0.0003 -
0.3005 08:35:42 - - 0.0005 0.17% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.3005 08:35:42 0.0003 0.10% 0.0005 0.17% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.3002 08:22:52 0.0003 0.10% 0.0008 0.27% 0.0009 0.30% 0.0008 -
0.3005 08:07:42 0.0003 0.10% 0.0005 0.17% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.3008 08:03:47 - - 0.0002 0.07% 0.0003 0.10% 0.0002 -
0.3008 08:03:46 0.0003 0.10% 0.0002 0.07% 0.0003 0.10% 0.0002 -
0.3005 07:42:31 0.0009 0.30% 0.0005 0.17% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.3014 07:22:34 0.0002 0.07% 0.0004 0.13% 0.0003 0.10% 0.0004 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی