دلار تایوان / ریال عربستان

TWD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 0.1355 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1355 0.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1355 0.15

واحد پولی : -

کشور : تایوان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار تایوان / ریال عربستان

در حال حاضر قیمت دلار تایوان / ریال عربستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار تایوان / ریال عربستان
0.1355 ریال
می باشد

قیمت دلار تایوان / ریال عربستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار تایوان / ریال عربستان روز گذشته برابر با
0.1354 ریال
بود

قیمت دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به روز گذشته
0.0001 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار تایوان / ریال عربستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار تایوان / ریال عربستان برابر با 0.1353 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / ریال عربستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1356 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / ریال عربستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1353 ریال

قیمت دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / ریال عربستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.1352 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.22 درصدی یا 0.0003 ریال دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / ریال عربستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 0.1347 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.59  درصدی یا 0.0008 ریال دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / ریال عربستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.1361 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.44 درصدی یا 0.0006 ریال دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / ریال عربستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 خرداد 1400  با رقم 0.1356 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.07 درصدی یا 0.0001 ریال دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / ریال عربستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1399  با رقم 0.133 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.87 درصدی یا 0.0025 ریال دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار تایوان / ریال عربستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار تایوان / ریال عربستان برابر است با 0.1361 ریال که در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.221076 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار تایوان / ریال عربستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.59 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / ریال عربستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.44 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.07 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / ریال عربستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.87 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / ریال عربستان، 0.59 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / ریال عربستان، 0.59 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / ریال عربستان،  0.59 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 12.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / ریال عربستان،  0.59 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / ریال عربستان،  0.59 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / ریال عربستان،  0.59 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / ریال عربستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 9.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / ریال عربستان،  0.59 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار تایوان / ریال عربستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی