دلار تایوان / پزو فیلیپین

TWD/PHP Ask
نرخ فعلی:: 1.7448 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.7448 0.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.7448 0.05
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۳:۴۴:۵۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.7448 23:44:54 0.0004 0.02% 0.0008 0.05% 0.0017 0.10% 0.0018 0.2552
1.7444 23:24:35 0.0018 0.10% 0.0012 0.07% 0.0013 0.07% 0.0022 0.2556
1.7462 22:44:00 0.0008 0.05% 0.0006 0.03% 0.0031 0.18% 0.0004 0.2538
1.7454 22:30:47 0.0006 0.03% 0.0002 0.01% 0.0023 0.13% 0.0012 0.2546
1.746 22:09:56 0.0003 0.02% 0.0004 0.02% 0.0029 0.17% 0.0006 0.254
1.7463 21:44:04 0.0011 0.06% 0.0007 0.04% 0.0032 0.18% 0.0003 0.2537
1.7452 21:23:51 0.0001 0.01% 0.0004 0.02% 0.0021 0.12% 0.0014 0.2548
1.7453 21:09:08 0.0007 0.04% 0.0003 0.02% 0.0022 0.13% 0.0013 0.2547
1.7446 20:43:41 0.0001 0.01% 0.001 0.06% 0.0015 0.09% 0.002 0.2554
1.7445 20:09:55 0.0002 0.01% 0.0011 0.06% 0.0014 0.08% 0.0021 0.2555
1.7443 19:43:59 0.0003 0.02% 0.0013 0.07% 0.0012 0.07% 0.0023 0.2557
1.744 19:23:58 0.0011 0.06% 0.0016 0.09% 0.0009 0.05% 0.0026 0.256
1.7451 19:09:43 0.0023 0.13% 0.0005 0.03% 0.002 0.11% 0.0015 0.2549
1.7428 18:44:01 0.0008 0.05% 0.0028 0.16% 0.0003 0.02% 0.0038 0.2572
1.7436 18:30:46 0.0016 0.09% 0.002 0.11% 0.0005 0.03% 0.003 0.2564
1.7452 17:44:15 0.0005 0.03% 0.0004 0.02% 0.0021 0.12% 0.0014 0.2548
1.7457 17:31:44 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.0026 0.15% 0.0009 0.2543
1.746 17:11:35 0.001 0.06% 0.0004 0.02% 0.0029 0.17% 0.0006 0.254
1.745 16:44:23 0.0007 0.04% 0.0006 0.03% 0.0019 0.11% 0.0016 0.255
1.7443 16:24:42 0.0005 0.03% 0.0013 0.07% 0.0012 0.07% 0.0023 0.2557
1.7448 16:10:38 0.0002 0.01% 0.0008 0.05% 0.0017 0.10% 0.0018 0.2552
1.745 15:43:58 0.0005 0.03% 0.0006 0.03% 0.0019 0.11% 0.0016 0.255
1.7455 15:31:45 0.0017 0.10% 0.0001 0.01% 0.0024 0.14% 0.0011 0.2545
1.7438 15:09:56 0.0007 0.04% 0.0018 0.10% 0.0007 0.04% 0.0028 0.2562
1.7445 14:44:14 0.0016 0.09% 0.0011 0.06% 0.0014 0.08% 0.0021 0.2555
1.7461 14:10:00 0.001 0.06% 0.0005 0.03% 0.003 0.17% 0.0005 0.2539
1.7451 13:44:27 0.0002 0.01% 0.0005 0.03% 0.002 0.11% 0.0015 0.2549
1.7449 13:23:48 0.0013 0.07% 0.0007 0.04% 0.0018 0.10% 0.0017 0.2551
1.7436 12:44:29 0.0001 0.01% 0.002 0.11% 0.0005 0.03% 0.003 0.2564
1.7435 12:23:42 0.0002 0.01% 0.0021 0.12% 0.0004 0.02% 0.0031 0.2565
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی