دلار تایوان / روپیه سریلانکا

TWD/LKR Ask
نرخ فعلی:: 7.2537 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.2537 0.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.2537 0.12
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۴۳:۴۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
7.2537 10:43:42 0.0008 0.01% 0.0084 0.12% - - 0.0081 0.2537
7.2545 10:22:42 0.0369 0.51% 0.0092 0.13% 0.0008 0.01% 0.0089 0.2545
7.2176 10:03:55 - - 0.0277 0.38% 0.0361 0.50% 0.028 0.2176
7.2176 10:03:53 0.0387 0.54% 0.0277 0.38% 0.0361 0.50% 0.028 0.2176
7.2563 09:43:43 0.0011 0.02% 0.011 0.15% 0.0026 0.04% 0.0107 0.2563
7.2574 08:43:31 0.0003 - 0.0121 0.17% 0.0037 0.05% 0.0118 0.2574
7.2571 08:29:25 0.0003 - 0.0118 0.16% 0.0034 0.05% 0.0115 0.2571
7.2574 08:03:41 - - 0.0121 0.17% 0.0037 0.05% 0.0118 0.2574
7.2574 08:03:38 0.0013 0.02% 0.0121 0.17% 0.0037 0.05% 0.0118 0.2574
7.2587 07:22:47 0.0005 0.01% 0.0134 0.18% 0.005 0.07% 0.0131 0.2587
7.2582 07:02:59 - - 0.0129 0.18% 0.0045 0.06% 0.0126 0.2582
7.2582 07:02:59 0.002 0.03% 0.0129 0.18% 0.0045 0.06% 0.0126 0.2582
7.2602 06:43:29 0.0034 0.05% 0.0149 0.21% 0.0065 0.09% 0.0146 0.2602
7.2568 06:22:34 0.0014 0.02% 0.0115 0.16% 0.0031 0.04% 0.0112 0.2568
7.2582 05:43:28 0.0011 0.02% 0.0129 0.18% 0.0045 0.06% 0.0126 0.2582
7.2571 05:22:45 0.0008 0.01% 0.0118 0.16% 0.0034 0.05% 0.0115 0.2571
7.2579 05:08:34 0.0042 0.06% 0.0126 0.17% 0.0042 0.06% 0.0123 0.2579
7.2537 04:43:26 - - 0.0084 0.12% - - 0.0081 0.2537
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی