دلار تایوان / پوند لبنان

TWD/LBP Ask
نرخ فعلی:: 54.84 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 54.84 0.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 54.84 0.18

واحد پولی : -

کشور : تایوان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار تایوان / پوند لبنان

در حال حاضر قیمت دلار تایوان / پوند لبنان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار تایوان / پوند لبنان 54.84 ریال می باشد

قیمت دلار تایوان / پوند لبنان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار تایوان / پوند لبنان روز گذشته برابر با 54.96 ریال بود

قیمت دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به روز گذشته 0.12 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار تایوان / پوند لبنان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار تایوان / پوند لبنان برابر با 54.95 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / پوند لبنان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

55.06 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / پوند لبنان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

54.79 ریال

قیمت دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / پوند لبنان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 55.17 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.59 درصدی یا 0.33 ریال دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / پوند لبنان در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 54.7 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.25  درصدی یا 0.14 ریال دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / پوند لبنان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 54.47 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.67 درصدی یا 0.37 ریال دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / پوند لبنان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 54.23 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.12 درصدی یا 0.61 ریال دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / پوند لبنان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 54.28 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.03 درصدی یا 0.56 ریال دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار تایوان / پوند لبنان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار تایوان / پوند لبنان برابر است با 55.3 ریال که در تاریخ شنبه 13 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / پوند لبنان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.018192 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار تایوان / پوند لبنان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / پوند لبنان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.25 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / پوند لبنان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.67 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / پوند لبنان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.12 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / پوند لبنان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.03 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پوند لبنان، 0.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پوند لبنان، 0.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پوند لبنان،  0.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پوند لبنان،  0.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پوند لبنان،  0.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پوند لبنان،  0.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پوند لبنان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 30.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پوند لبنان،  0.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار تایوان / پوند لبنان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین