دلار تایوان / دلار جامائیکا

TWD/JMD Ask
نرخ فعلی:: 5.6471 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.6471 0.29

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.6471 0.29

واحد پولی : -

کشور : تایوان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار تایوان / دلار جامائیکا

در حال حاضر قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار تایوان / دلار جامائیکا
5.6471 ریال
می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا روز گذشته برابر با
5.6626 ریال
بود

قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به روز گذشته
0.0155 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار تایوان / دلار جامائیکا برابر با 5.6635 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.6745 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.6469 ریال

قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار جامائیکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 5.6518 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.08 درصدی یا 0.0047 ریال دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار جامائیکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 5.635 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.21  درصدی یا 0.0121 ریال دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 5.4865 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.92 درصدی یا 0.1606 ریال دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار جامائیکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 5.4546 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.52 درصدی یا 0.1925 ریال دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 5.1605 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.42 درصدی یا 0.4866 ریال دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار تایوان / دلار جامائیکا برابر است با 5.7157 ریال که در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.072457 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار تایوان / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.21 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.92 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.52 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.63  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا، 0.21 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا، 0.21 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا،  0.21 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا،  0.21 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا،  0.21 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا،  0.21 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار جامائیکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار جامائیکا،  0.21 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار تایوان / دلار جامائیکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی