دلار تایوان / کرونا ایسلند

TWD/ISK Ask
نرخ فعلی:: 4.4344 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.4344 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.4344 0.03
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۴۲:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.4344 04:42:58 0.0008 0.02% 0.0013 0.03% 0.0022 0.05% 0.0625 0.4344
4.4336 04:07:54 0.0011 0.02% 0.0005 0.01% 0.0014 0.03% 0.0633 0.4336
4.4325 03:43:01 0.0003 0.01% 0.0006 0.01% 0.0003 0.01% 0.0644 0.4325
4.4322 03:28:49 0.001 0.02% 0.0009 0.02% - - 0.0647 0.4322
4.4332 03:01:58 - - 0.0001 - 0.001 0.02% 0.0637 0.4332
4.4332 03:01:57 0.001 0.02% 0.0001 - 0.001 0.02% 0.0637 0.4332
4.4322 02:21:53 0.0003 0.01% 0.0009 0.02% - - 0.0647 0.4322
4.4325 02:07:59 0.0003 0.01% 0.0006 0.01% 0.0003 0.01% 0.0644 0.4325
4.4322 01:43:08 - - 0.0009 0.02% - - 0.0647 0.4322
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی