دلار تایوان / دلار هنگ کنگ

TWD/HKD Ask
نرخ فعلی:: 0.2808 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2808 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2808 0.07

واحد پولی : -

کشور : تایوان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار تایوان / دلار هنگ کنگ

در حال حاضر قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار تایوان / دلار هنگ کنگ 0.2808 ریال می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ روز گذشته برابر با 0.2809 ریال بود

قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به روز گذشته 0.0001 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار تایوان / دلار هنگ کنگ برابر با 0.281 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / دلار هنگ کنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.281 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / دلار هنگ کنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2806 ریال

قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.2818 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.35 درصدی یا 0.001 ریال دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.2816 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.28  درصدی یا 0.0008 ریال دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.2796 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.42 درصدی یا 0.0012 ریال دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.2769 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.4 درصدی یا 0.0039 ریال دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.2773 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.26 درصدی یا 0.0035 ریال دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار تایوان / دلار هنگ کنگ برابر است با 0.2831 ریال که در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار تایوان / دلار هنگ کنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.28 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار هنگ کنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.42 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.4 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار هنگ کنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.26 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ، 0.28 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ، 0.28 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ،  0.28 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ،  0.28 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ،  0.28 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ،  0.28 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار هنگ کنگ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار هنگ کنگ،  0.28 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار تایوان / دلار هنگ کنگ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین