دلار تایوان / رئال برزیل

TWD/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.1812 0.17
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1812 0.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1812 0.17
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۴۳:۴۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1812 18:43:44 0.001 0.55% 0.0003 0.17% 0.0005 0.28% 0.0039 -
0.1802 18:29:53 0.0007 0.39% 0.0007 0.39% 0.0005 0.28% 0.0049 -
0.1795 18:04:40 - - 0.0014 0.78% 0.0012 0.67% 0.0056 -
0.1795 18:04:39 0.0009 0.50% 0.0014 0.78% 0.0012 0.67% 0.0056 -
0.1804 17:29:52 0.0003 0.17% 0.0005 0.28% 0.0003 0.17% 0.0047 -
0.1807 17:05:38 - - 0.0002 0.11% - - 0.0044 -
0.1807 17:05:31 0.0004 0.22% 0.0002 0.11% - - 0.0044 -
0.1803 16:43:41 0.0001 0.06% 0.0006 0.33% 0.0004 0.22% 0.0048 -
0.1804 15:03:59 - - 0.0005 0.28% 0.0003 0.17% 0.0047 -
0.1804 15:03:59 0.0001 0.06% 0.0005 0.28% 0.0003 0.17% 0.0047 -
0.1805 14:43:42 0.0001 0.06% 0.0004 0.22% 0.0002 0.11% 0.0046 -
0.1804 12:23:43 0.0001 0.06% 0.0005 0.28% 0.0003 0.17% 0.0047 -
0.1803 11:43:46 0.0001 0.06% 0.0006 0.33% 0.0004 0.22% 0.0048 -
0.1802 11:23:03 0.0001 0.06% 0.0007 0.39% 0.0005 0.28% 0.0049 -
0.1803 11:03:58 - - 0.0006 0.33% 0.0004 0.22% 0.0048 -
0.1803 11:03:58 0.0001 0.06% 0.0006 0.33% 0.0004 0.22% 0.0048 -
0.1802 10:43:44 0.0009 0.50% 0.0007 0.39% 0.0005 0.28% 0.0049 -
0.1793 10:23:00 0.0006 0.33% 0.0016 0.89% 0.0014 0.78% 0.0058 -
0.1799 10:04:22 - - 0.001 0.56% 0.0008 0.44% 0.0052 -
0.1799 10:04:14 0.0001 0.06% 0.001 0.56% 0.0008 0.44% 0.0052 -
0.1798 09:43:53 0.0003 0.17% 0.0011 0.61% 0.0009 0.50% 0.0053 -
0.1795 09:03:39 - - 0.0014 0.78% 0.0012 0.67% 0.0056 -
0.1795 09:03:39 0.0001 0.06% 0.0014 0.78% 0.0012 0.67% 0.0056 -
0.1794 08:44:00 0.0007 0.39% 0.0015 0.84% 0.0013 0.72% 0.0057 -
0.1801 08:22:54 0.0002 0.11% 0.0008 0.44% 0.0006 0.33% 0.005 -
0.1799 08:03:41 - - 0.001 0.56% 0.0008 0.44% 0.0052 -
0.1799 08:03:41 0.0004 0.22% 0.001 0.56% 0.0008 0.44% 0.0052 -
0.1803 07:22:46 0.0011 0.61% 0.0006 0.33% 0.0004 0.22% 0.0048 -
0.1792 07:02:59 - - 0.0017 0.95% 0.0015 0.84% 0.0059 -
0.1792 07:02:59 0.0008 0.45% 0.0017 0.95% 0.0015 0.84% 0.0059 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی