خبر

دلار تایوان / رئال برزیل

TWD/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.1702 0.77
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1702 0.77

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1702 0.77

واحد پولی : -

کشور : تایوان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی