دلار تایوان / دلار استرالیا

TWD/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.0479 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0479 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0479 -
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار تایوان / دلار استرالیا در روز جاری

۱۴:۰۳:۴۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0479 14:03:45 - - - - 0.0001 0.21% 0.0002 -
0.0479 14:03:45 0.0001 0.21% - - 0.0001 0.21% 0.0002 -
0.048 13:03:30 - - 0.0001 0.21% - - 0.0001 -
0.048 13:03:28 0.0001 0.21% 0.0001 0.21% - - 0.0001 -
0.0479 12:23:00 0.0001 0.21% - - 0.0001 0.21% 0.0002 -
0.048 11:02:55 - - 0.0001 0.21% - - 0.0001 -
0.048 11:02:53 0.0001 0.21% 0.0001 0.21% - - 0.0001 -
0.0479 10:22:45 0.0001 0.21% - - 0.0001 0.21% 0.0002 -
0.0478 07:22:38 0.0001 0.21% 0.0001 0.21% 0.0002 0.42% 0.0003 -
0.0479 04:02:46 - - - - 0.0001 0.21% 0.0002 -
0.0479 04:02:38 0.0001 0.21% - - 0.0001 0.21% 0.0002 -
0.048 01:22:38 - - 0.0001 0.21% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی