دلار تایوان / دلار استرالیا

TWD/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.0504 0.79
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0504 0.79

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0504 0.79

واحد پولی : -

کشور : تایوان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار تایوان / دلار استرالیا

در حال حاضر قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار تایوان / دلار استرالیا
0.0504 ریال
می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا روز گذشته برابر با
0.0508 ریال
بود

قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به روز گذشته
0.0004 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار تایوان / دلار استرالیا برابر با 0.0507 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0509 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0504 ریال

قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار استرالیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.05 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.8 درصدی یا 0.0004 ریال دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار استرالیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.0483 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.34  درصدی یا 0.0021 ریال دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار استرالیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.0488 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.27 درصدی یا 0.0016 ریال دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار استرالیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.0471 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7. درصدی یا 0.0033 ریال دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / دلار استرالیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.0479 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.21 درصدی یا 0.0025 ریال دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار تایوان / دلار استرالیا برابر است با 0.0572 ریال که در تاریخ پنجشنبه 29 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.594059 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار تایوان / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.34 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.27 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  7. درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.21 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا، 4.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا، 4.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا،  4.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا،  4.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا،  4.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا،  4.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / دلار استرالیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / دلار استرالیا،  4.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار تایوان / دلار استرالیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی