دلار کانادا

CAD
نرخ فعلی:: 217,890 -
turkey-currency
نرخ فعلی: : 217,890 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 217,890 -
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : turkey-currency
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا - - 5,450 14,570 3,280 80,730

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 216,597 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,293 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 207,267 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,623 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 199,756 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18,134 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.08%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی