دلار کانادا

CAD
نرخ فعلی:: 218,110 0.03
turkey-currency

نرخ فعلی: : 218,110 0.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 218,110 0.03

واحد پولی : ریال

کشور : کانادا

شاخه : turkey-currency

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات دلار کانادا

در حال حاضر قیمت دلار کانادا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار کانادا 218,110 ریال می باشد

قیمت دلار کانادا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار کانادا روز گذشته برابر با 218,280 ریال بود

قیمت دلار کانادا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار کانادا نسبت به روز گذشته 170 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار کانادا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار کانادا برابر با 218,010 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

219,710 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

216,950 ریال

قیمت دلار کانادا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 222,030 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.76 درصدی یا 3,920 ریال دلار کانادا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 230,350 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.31  درصدی یا 12,240 ریال دلار کانادا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 230,120 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.21 درصدی یا 12,010 ریال دلار کانادا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 192,160 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.5 درصدی یا 25,950 ریال دلار کانادا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 172,460 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 26.46 درصدی یا 45,650 ریال دلار کانادا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار کانادا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار کانادا برابر است با 247,240 ریال که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار کانادا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.677982 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار کانادا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.31 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.21 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  13.5 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار کانادا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 26.46 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.95  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا، 5.31 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا، 5.31 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا،  5.31 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا،  5.31 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا،  5.31 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا،  5.31 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا،  5.31 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار کانادا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین