Turk Telekom

Turk Telekom
نرخ فعلی:: 9.94 -
بازار سهام ترکیه

نرخ فعلی: : 9.94 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 9.94 -

واحد پولی : -

کشور : ترکیه

شاخه : بازار سهام ترکیه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Turk Telekom

۱۰ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Turk Telekom - 0.52 2.22 2.97 2.25 6.03

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.94
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.94
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی