لیر ترکیه / دلار

TRY/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.1195 1.17
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1195 1.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1195 1.17
واحد پولی : -
کشور : ترکیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۴۳:۱۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1195 15:43:14 0.0002 0.17% 0.0014 1.17% 0.0013 1.09% 0.002 -
0.1197 15:42:57 0.0002 0.17% 0.0012 1% 0.0011 0.92% 0.0018 -
0.1195 15:40:18 - - 0.0014 1.17% 0.0013 1.09% 0.002 -
0.1195 15:40:18 0.0001 0.08% 0.0014 1.17% 0.0013 1.09% 0.002 -
0.1196 15:36:15 0.0004 0.33% 0.0013 1.09% 0.0012 1% 0.0019 -
0.12 15:36:00 - - 0.0009 0.75% 0.0008 0.67% 0.0015 -
0.12 15:35:58 0.0004 0.33% 0.0009 0.75% 0.0008 0.67% 0.0015 -
0.1196 15:33:18 0.0001 0.08% 0.0013 1.09% 0.0012 1% 0.0019 -
0.1195 15:31:16 0.0003 0.25% 0.0014 1.17% 0.0013 1.09% 0.002 -
0.1198 15:29:10 0.0002 0.17% 0.0011 0.92% 0.001 0.83% 0.0017 -
0.12 15:28:46 0.0001 0.08% 0.0009 0.75% 0.0008 0.67% 0.0015 -
0.1199 15:26:13 0.0002 0.17% 0.001 0.83% 0.0009 0.75% 0.0016 -
0.1201 15:25:15 - - 0.0008 0.67% 0.0007 0.58% 0.0014 -
0.1201 15:25:14 0.0002 0.17% 0.0008 0.67% 0.0007 0.58% 0.0014 -
0.1199 15:23:13 0.0001 0.08% 0.001 0.83% 0.0009 0.75% 0.0016 -
0.12 15:21:53 0.0001 0.08% 0.0009 0.75% 0.0008 0.67% 0.0015 -
0.1201 15:19:11 0.0001 0.08% 0.0008 0.67% 0.0007 0.58% 0.0014 -
0.12 15:02:20 0.0001 0.08% 0.0009 0.75% 0.0008 0.67% 0.0015 -
0.1201 15:01:53 0.0001 0.08% 0.0008 0.67% 0.0007 0.58% 0.0014 -
0.12 14:57:13 0.0001 0.08% 0.0009 0.75% 0.0008 0.67% 0.0015 -
0.1201 14:56:53 0.0001 0.08% 0.0008 0.67% 0.0007 0.58% 0.0014 -
0.12 14:53:15 0.0001 0.08% 0.0009 0.75% 0.0008 0.67% 0.0015 -
0.1201 14:37:14 0.0001 0.08% 0.0008 0.67% 0.0007 0.58% 0.0014 -
0.1202 14:36:15 - - 0.0007 0.58% 0.0006 0.50% 0.0013 -
0.1202 14:36:14 0.0001 0.08% 0.0007 0.58% 0.0006 0.50% 0.0013 -
0.1201 14:33:22 0.0003 0.25% 0.0008 0.67% 0.0007 0.58% 0.0014 -
0.1204 14:30:25 - - 0.0005 0.42% 0.0004 0.33% 0.0011 -
0.1204 14:30:22 0.0004 0.33% 0.0005 0.42% 0.0004 0.33% 0.0011 -
0.12 14:29:12 0.0002 0.17% 0.0009 0.75% 0.0008 0.67% 0.0015 -
0.1202 14:28:49 0.0002 0.17% 0.0007 0.58% 0.0006 0.50% 0.0013 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی