لیره ترکیه / دلار سنگاپور

TRY/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.1613 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1613 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1613 -
واحد پولی : -
کشور : ترکیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

لیره ترکیه / دلار سنگاپور در روز جاری

۰۶:۰۷:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1613 06:07:27 0.0167 11.55% - - 0.0166 11.47% - -
0.1446 06:02:32 - - 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1446 06:02:31 0.0002 0.14% 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1444 05:22:32 0.0169 11.70% 0.0169 11.70% 0.0003 0.21% 0.0169 -
0.1613 05:14:24 0.0169 11.70% - - 0.0166 11.47% - -
0.1444 05:02:21 - - 0.0169 11.70% 0.0003 0.21% 0.0169 -
0.1444 05:02:15 0.0169 11.70% 0.0169 11.70% 0.0003 0.21% 0.0169 -
0.1613 04:49:24 0.0167 11.55% - - 0.0166 11.47% - -
0.1446 04:43:35 0.0167 11.55% 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1613 04:21:29 0.0167 11.55% - - 0.0166 11.47% - -
0.1446 04:02:37 - - 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1446 04:02:37 0.0167 11.55% 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1613 03:56:23 0.0167 11.55% - - 0.0166 11.47% - -
0.1446 03:43:26 0.0167 11.55% 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1613 03:35:32 - - - - 0.0166 11.47% - -
0.1613 03:35:31 0.0169 11.70% - - 0.0166 11.47% - -
0.1444 03:22:46 0.0169 11.70% 0.0169 11.70% 0.0003 0.21% 0.0169 -
0.1613 03:07:36 0.0167 11.55% - - 0.0166 11.47% - -
0.1446 03:02:57 - - 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1446 03:02:56 0.0167 11.55% 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1613 02:42:35 0.0166 11.47% - - 0.0166 11.47% - -
0.1447 02:22:54 0.0001 0.07% 0.0166 11.47% - - 0.0166 -
0.1446 02:03:08 - - 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1446 02:03:02 0.0167 11.55% 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1613 01:56:26 0.0167 11.55% - - 0.0166 11.47% - -
0.1446 01:43:51 0.0167 11.55% 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1613 01:28:25 0.0167 11.55% - - 0.0166 11.47% - -
0.1446 01:22:32 0.0167 11.55% 0.0167 11.55% 0.0001 0.07% 0.0167 -
0.1613 01:07:29 0.0168 11.63% - - 0.0166 11.47% - -
0.1445 01:02:35 - - 0.0168 11.63% 0.0002 0.14% 0.0168 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی