لیره ترکیه / زلوتی لهستان

TRY/PLN Ask
نرخ فعلی:: 0.4119 12.53
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4119 12.53
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4119 12.53
واحد پولی : -
کشور : ترکیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

لیره ترکیه / زلوتی لهستان در روز جاری

۱۳:۴۳:۳۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4119 13:43:32 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 13:35:39 - - - - 0.0516 12.53% - -
0.4635 13:35:36 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 13:22:32 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 13:07:29 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 13:02:57 - - 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4119 13:02:55 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 12:42:29 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 12:03:19 - - 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4119 12:03:12 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 11:56:23 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 11:43:22 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 11:28:29 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 11:22:41 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 11:07:29 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 10:22:43 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 10:14:25 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 10:02:56 - - 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4119 10:02:54 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 09:49:31 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 09:43:33 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 09:21:33 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 09:02:38 - - 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4119 09:02:28 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 08:56:26 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 08:43:30 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 08:35:34 - - - - 0.0516 12.53% - -
0.4635 08:35:33 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
0.4119 08:22:38 0.0516 12.53% 0.0516 12.53% - - 0.0516 -
0.4635 08:07:28 0.0516 12.53% - - 0.0516 12.53% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی