خبر

لیره ترکیه / ریال عمان

TRY/OMR Ask
نرخ فعلی:: 0.0205 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0205 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0205 -

واحد پولی : -

کشور : ترکیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی