لیره ترکیه / رینگیت مالزی

TRY/MYR Ask
نرخ فعلی:: 0.3119 0.51
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3119 0.51

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3119 0.51

واحد پولی : -

کشور : ترکیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات لیره ترکیه / رینگیت مالزی

در حال حاضر قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لیره ترکیه / رینگیت مالزی
0.3119 ریال
می باشد

قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی روز گذشته برابر با
0.3146 ریال
بود

قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به روز گذشته
0.0027 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لیره ترکیه / رینگیت مالزی برابر با 0.3133 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لیره ترکیه / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3138 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لیره ترکیه / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3119 ریال

قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیره ترکیه / رینگیت مالزی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 0.3094 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.8 درصدی یا 0.0025 ریال لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیره ترکیه / رینگیت مالزی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 0.4268 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 26.92  درصدی یا 0.1149 ریال لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیره ترکیه / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 0.4919 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.59 درصدی یا 0.18 ریال لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیره ترکیه / رینگیت مالزی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 0.4793 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 34.92 درصدی یا 0.1674 ریال لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیره ترکیه / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 0.5194 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.94 درصدی یا 0.2075 ریال لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لیره ترکیه / رینگیت مالزی برابر است با 0.9454 ریال که در تاریخ چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لیره ترکیه / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.542373 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لیره ترکیه / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیره ترکیه / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 26.92 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیره ترکیه / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 36.59 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیره ترکیه / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  34.92 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به لیره ترکیه / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 39.94 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی، 26.92 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی، 26.92 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی،  26.92 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی،  26.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی،  26.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی،  26.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیره ترکیه / رینگیت مالزی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیره ترکیه / رینگیت مالزی،  26.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لیره ترکیه / رینگیت مالزی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی