خبر

لیره ترکیه / یورو

TRY/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.0286 0.7
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0286 0.7

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0286 0.7

واحد پولی : -

کشور : ترکیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی