خبر

لیره ترکیه / دلار کانادا

TRY/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.0423 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0423 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0423 -

واحد پولی : -

کشور : ترکیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی