لیره ترکیه / درهم امارات

TRY/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.4336 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4336 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4336 0.09
واحد پولی : -
کشور : ترکیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۹:۰۴:۰۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4336 09:04:00 0.0001 0.02% 0.0004 0.09% 0.0004 0.09% 0.0054 -
0.4337 08:43:44 0.0001 0.02% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0053 -
0.4336 07:03:42 - - 0.0004 0.09% 0.0004 0.09% 0.0054 -
0.4336 07:03:41 0.0001 0.02% 0.0004 0.09% 0.0004 0.09% 0.0054 -
0.4337 06:43:38 0.0001 0.02% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0053 -
0.4338 06:03:38 - - 0.0006 0.14% 0.0006 0.14% 0.0052 -
0.4338 06:03:38 0.0001 0.02% 0.0006 0.14% 0.0006 0.14% 0.0052 -
0.4339 05:43:41 0.0001 0.02% 0.0007 0.16% 0.0007 0.16% 0.0051 -
0.4338 05:22:47 0.0001 0.02% 0.0006 0.14% 0.0006 0.14% 0.0052 -
0.4337 05:03:39 - - 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0053 -
0.4337 05:03:37 0.0002 0.05% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0053 -
0.4339 03:03:40 - - 0.0007 0.16% 0.0007 0.16% 0.0051 -
0.4339 03:03:34 0.0001 0.02% 0.0007 0.16% 0.0007 0.16% 0.0051 -
0.4338 02:22:59 0.0001 0.02% 0.0006 0.14% 0.0006 0.14% 0.0052 -
0.4337 02:04:34 - - 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0053 -
0.4337 02:04:33 0.0001 0.02% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0053 -
0.4338 01:43:52 0.0002 0.05% 0.0006 0.14% 0.0006 0.14% 0.0052 -
0.4336 01:04:50 - - 0.0004 0.09% 0.0004 0.09% 0.0054 -
0.4336 01:04:47 0.0003 0.07% 0.0004 0.09% 0.0004 0.09% 0.0054 -
0.4333 00:43:58 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0057 -
0.4332 00:38:08 - - - - - - 0.0058 -
0.4332 00:38:00 - - - - - - 0.0058 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی