Trend ETF MSCI ACWI Fundo de indice

Trend ETF MSCI ACWI Fundo de indice
نرخ فعلی:: 10.63 0
صندوق های معاملاتی برزیل
نرخ فعلی: : 10.63 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 10.63 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی برزیل
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۸ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Trend ETF MSCI ACWI Fundo de indice - 0.11 0.60 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.37 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.48%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی