حواله دلار آمریکا شرکتی

Transfer USD Company
نرخ فعلی:: 55,600 -
حواله ارزی

نرخ فعلی: : 55,600 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 55,600 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : حواله ارزی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات حواله دلار آمریکا شرکتی

در حال حاضر قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر حواله دلار آمریکا شرکتی 55,600 ریال می باشد

قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی روز گذشته برابر با 55,600 ریال بود

قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای حواله دلار آمریکا شرکتی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله دلار آمریکا شرکتی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

56,990 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله دلار آمریکا شرکتی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

55,600 ریال

قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار آمریکا شرکتی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار آمریکا شرکتی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار آمریکا شرکتی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار آمریکا شرکتی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار آمریکا شرکتی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای حواله دلار آمریکا شرکتی برابر است با 56,990 ریال که در تاریخ پنجشنبه 23 فروردین 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار آمریکا شرکتی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.439024 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید حواله دلار آمریکا شرکتی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار آمریکا شرکتی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار آمریکا شرکتی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار آمریکا شرکتی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار آمریکا شرکتی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 5.54  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار آمریکا شرکتی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 47.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار آمریکا شرکتی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات حواله دلار آمریکا شرکتی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین